ทุกปัญหา มีทางออก

posted on 18 Jun 2013 13:41 by anucsf
 
 
ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ เราต้องหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
และต้องแก้ปัญหาให้ตรงที่ คือต้องแก้ที่เหตุของปัญหานั้นๆ
ก่อนที่คุณจะบอกว่า หาทางออกไม่เจอ คุณได้พยายามอย่างที่สุดแล้วหรือยัง
 

edit @ 18 Jun 2013 13:47:05 by Nirvana

Comment

Comment:

Tweet